Публикация пресс-релизов Поиск по компании
Решения, технологии, стандарты Рынок, отрасль, люди Основы
Отменить подписку Подписка
Производители Системные интеграторы Дистрибьюторы
Продукты месяца Поиск по категории Добавить продукт
Добавить мероприятие
Добавить вакансию Специалисты по АСУ ТП, КИП Специалисты по электротехнике, энергетике Главные инженеры, технологи, электрики Менеджеры по продажам, консультанты, другое
Технические требования Публикация статей Публикация пресс-релизов Media Kit 2014
 


 

Решения, технологии, стандарты - статьи Ua.Automation.com

ОВЕН ПРМ-3 модуль розширення аналогових сигналів для програмованого реле ОВЕН ПР200

ОВЕН ПРМ-3 модуль розширення аналогових сигналів для програмованого реле ОВЕН ПР200
Більшість технологічних процесів в автоматизації вимагають вимірювання температури для її контролю і підтримки в заданому діапазоні. При розробці систем керування під це завдання найкраще підходить програмоване реле ОВЕН ПР200. У статті розглядаються можливості розширення аналогових входів/виходів програмованого реле за допомогою модуля ПРМ-3.
 
Програмоване реле має 4 універсальних аналогових входи, які використовуються для підмикання різних датчиків температури – як з безпосереднім підмиканням за двопровідною схемою, так і через нормувальні перетворювачі температури НПТ.
 
Для систем, в яких необхідне вимірювання температури з високою точністю і в широкому діапазоні, частіше використовують термопари. До ПР200 термопари можна під'єднати через перетворювачі ОВЕН НПТ-1НПТ-2НПТ-3 або модулі вводу аналогових сигналів типу ОВЕН МВ110-8А(). Для розширення типів датчиків, що підмикаються, а також більш простого введення сигналів без застосування додаткових перетворювачів і пристроїв компанія ОВЕН розробила модуль розширення аналогових входів/виходів ОВЕН ПРМ-3.
 
 
Особливості модуля ПРМ-3
 
Модуль аналогового вводу/виводу ПРМ-3, як і раніше випущений модуль дискретного вводу/виводу ПРМ-1, під'єднується до ПР200 по внутрішній шині. Це, по-перше, полегшує налаштування і підмикання до головного пристрою, по-друге, дозволяє залишити незадіяним мережевий інтерфейс RS-485, який використовується для підмикання панелі оператора або інших систем верхнього рівня.
 
Вимірювальна частина модуля ОВЕН ПРМ-3 виконана на високоточному сигма-дельта АЦП, що забезпечує межу основної зведеної похибки при роботі з термоелектричними перетворювачами ±0,5 %, а з термометрами опору і уніфікованими сигналами постійної напруги і струму ±0,25 %. Розрядність аналого-цифрового перетворювача становить 16 біт, вихідні канали мають розрядність 12 біт.
 
Аналогові входи ПРМ-3
 
Модуль розширення ПРМ-3 в своєму складі має 4 уніфікованих аналогових входи для підмикання широкого спектру датчиків – термопар (ТХА, ТХК, ТЖК, ТПП та ін), термоопорів (50М, 50П, 100М, 100П, Pt100 тощо), уніфікованих сигналів струму і напруги (0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА, 0...1 В, -50...+50 мВ). Повний перелік сигналів, що підтримуються на вході та виході, подано в таблиці “Датчики і сигнали, що підтримуються”
 
Табл. Датчики і сигнали, що підтримуються
Найменування
Діапазон вимірювань
Уніфіковані сигнали
Напруга –50...+50 мВ
0...100%
Напруга 0...1 В
0..100%
Струм 0...5 мА
0...100%
Струм 0...20 мА
0...100%
Струм 4...20 мА
0...100%
Термометри опору за ДСТУ 2858:2015
ТОМ Cu 50 (α = 0,00426 °С)
–50…+200
ТОМ Cu 50 (α = 0,00428 °С)
–180…+200
ТОМ Pt 50 (α = 0,00385 °С)
–200…+850
ТОП Pt 50 (α = 0,00391 °С)
–200…+850
ТОМ Cu 100 (α = 0,00426 °С)
–50…+200
ТОМ Cu 100 (α = 0,00428 °С)
–180…+200
ТОП Pt 100 (α = 0,00385 °С)
–200…+850
ТОП Pt 100 (α = 0,00391 °С)
–200…+850
ТОН Ni 100 (α = 0,00617 °С)
–60…+180
ТОМ Cu 500 (α = 0,00426 °С)
–50...+200
ТОМ Cu 500 (α = 0,00428 °С)
–180...+200
ТОП Pt 500 (α = 0,00385 °С)
–200…+850
ТОП Pt 500 (α = 0,00391 °С)
–200…+850
ТОН Ni 500 (α = 0,00617 °С)
–60...+180
ТОМ Cu 1000 (α = 0,00426 °С)
–50...+200
ТОМ Cu 1000 (α = 0,00428 °С)
–180...+200
ТОП Pt 1000 (α = 0,00385 °С)
–200...+850
ТОП Pt 1000 (α = 0,00391 °С)
–200...+850
ТОН Ni 1000 (α = 0,00617°С)
–60...+180
Термоелектричні перетворювачі за ДСТУ EN 60584-1
Термопара TХК (L)
–200…+800
Термопара TЖК (J)
–200…+1200
Термопара TНН (N)
–200…+1300
Термопара TХА (К)
–200…+1360
Термопара TПП (S)
–50…+1750
Термопара TПП (R)
–50…+1750
Термопара TПР (В)
+200…+1800
Термопара TВР (А-1)
0…+2500
Термопара TВР (А-2)
0…+1800
Термопара TВР (А-3)
0…+1800
Термопара TМК (Т)
–250…+400
 
Датчики термоопорів під'єднуються за трипровідною схемою, у разі використання двопровідного датчика необхідно встановити перемичку згідно зі схемою підмикання.
 
При роботі з термопарами вихідна напруга термопари повинна бути компенсована з урахуванням впливу потенціалу холодного спаю при ненульовій температурі. Для цього в модулі встановлено датчик температури холодного спаю.
 
Аналогові виходи ПРМ-3
 
Модуль ПРМ-3 має два універсальних програмно-перемикальних аналогових виходи: 4 ... 20 мА і 0 ... 10 В з індивідуальною гальванічною ізоляцією. На відміну від програмованого реле ПР200, де необхідно на етапі придбання пристрою визначитися з типом вихідного сигналу – струм або напруга, в ПРМ використовуються універсальні виходи, що дозволяє розширити перелік обладнання, що під'єднується, а також легко його замінити.
 
Використовуючи один модуль, можна підмикати виконавчі пристрої, що приймають на вхід як сигнали струму, так і напруги, а також використовувати їх комбінації – досить підімкнути пристрій до потрібних клем згідно зі схемою підмикання.
 
Візуалізація та індикація
 
Для візуальної оцінки роботи модуля, а також стану датчиків і вихідних каналів, що підімкнені, на лицьовій панелі пристрою є 8 світлодіодів. Два з них показують загальний стан модуля – наявність живлення і зв'язок з ПР200, інші 6 - стан кожного каналу.
 
Крім світлодіодної індикації про стан підімкнених датчиків, для обробки аварійних станів в логіці передбачені коди помилок для різних типів несправності, що дозволяє гнучко керувати алгоритмом роботи обладнання в разі несправності або вимкнення датчиків.
 
Модулі ПРМ також мають контроль наявності зв'язку з ПР200. У разі втрати зв'язку можна задати аварійні значення виходів модуля ПРМ – все це збільшує надійність системи.
 
Для зручності підімкнення до системи модулі випускаються в двох модифікаціях за живленням: ~230 В і =24 В. До ПР200 можна під'єднувати одночасно до двох модулів розширення різних модифікацій.
 
Налаштування модуля
Налаштування модулів ПРМ, як і програмованих реле, здійснюється в безкоштовному середовищі програмування OwenLogic. Це дає змогу додавати ПРМ-3 в проєкт кількома кліками, після чого входи і виходи модуля відображаються на полотні програми так само, як і власні входи і виходи ПР200. Після цього достатньо вибрати тип датчика, що підмикається на аналоговий вхід модуля, і на виході буде розраховане значення температури для датчиків ДТС і термопар або сигнал, пропорційний вхідному струму або напрузі, – для уніфікованих сигналів струму і напруги.
 
Узагальнюючи, можна зробити наступні висновки:
1.     Використання різних модифікацій модулів розширення ПРМ спільно з програмованим реле ОВЕН ПР200 дозволяє збільшувати кількість як дискретних, так і аналогових вхідних і вихідних каналів, а також розширює перелік температурних датчиків, що підмикаються без додаткових перетворювачів.
 
2.     Використання внутрішньої шини між модулями дозволяє прискорити передачу даних, а також залишити вільними інтерфейси зв'язку RS-485 для роботи з іншими пристроями за протоколом Modbus, що в свою чергу дозволяє будувати досить складні системи автоматизації в різних галузях.